2010 Adalet Bakanlığı Personel Alımı

20 Şubat 2010 by B.Selçuk ÖKSÜZ
Leave a reply »
WP Greet Box icon
Merhaba! Selcukoksuz.com adresine hoş geldiniz. Eğer yeni iseniz ve içeriğimizi takip etmek isterseniz RSS Abonesi Olabilirsiniz.
Mailinize onay mesajı gönderilecektir. Cevaplamayı unutmayınız.

Şaka Gibi 2010 Adalet Bakanlığı

Evet arkadaşlar belki başlık garaip gelmiş olabilir ama işe girmek için istenen okuyunca belki sizde bana hak vereceksinizdir. Gardiyanlık yada benzeri bir iş alanı için bu kadar şey istniyorsa 4 yıl boşuna okuyoruz sanki. İşte Başvuru ve sizinde yorumlarınızı beklerim….
2010 adalet bakanlığı personel alımları ile ilgili personel açığını duyurdu. Adalet Bakanlığı Personel Alımları ilgili sonuçları sitemizden öğrenebilirsiniz. Cezaevlerindeki Jandarmayı kaldıracakları için 15 bin personel açığı var.

2010 Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adelet bakanlığına personel alımları başladı. İnfaz ve koruma memuru şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı gibi kadrolarda yapılacak istihdam için aranan şartlar şu şekilde.
657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırmak üzere 2 bin infaz ve koruma memuru, bu alıma ek olarak kadrolu çalıştırmak üzere 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu kâtibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci alınacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Merkezî sınavda en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının 10 katı; şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının 5 katı; ceza infaz kurumu kâtipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114/1-a/1’inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınavı yapılacak.

Ceza infaz kurumu kâtipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme gerçekleştirilecek.

Başvurularda lisans mezunları için 2008 KPSSP3, önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmaması da isteniyor.

Ceza İnfaz Kurumu kâtip kadrolarına atanabilmek içinse fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olunması gerekiyor.

Sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecek.

Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacak. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak.

2010 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda 2008-KPSS (B) Grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört (4) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 9 adet çözümleyici, 1 adet programcı olmak üzere toplam 10 pozisyon için sözleşmeli personel istihdam edilecektir. (Çözümleyici pozisyonları için ilan edilen boş pozisyonu aşmamak kaydı ile özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.)

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) İngilizce hazırlık sınıfı olan ya da İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olmak veya ingilizce dilinde KPDS sınavından en az D düzeyinde veya TOEFL sınavından 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) ya da IELTS sınavından en az 6 puan aldığını belgelemek,

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve gelişime açık olmak.

Çözümleyici pozisyonu için;

a) Çözümleyici olarak Bilgi İşlem Merkezlerinde (BİM) çalıştırılacaklarda en az bir yıl BİM’de programcı olarak çalışmış olmak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

(*) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 506 sayılı SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Programcı pozisyonu için;

a) 2008-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için 2008-KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, veya iki yıl süreli eğitim veren yüksek okulların Bilgisayar Programcılığı veya Elektronik Bölümlerinden mezun olmak.

(*) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 506 sayılı SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

B-ÖZEL ŞARTLAR ;

a) Çözümleyici Pozisyonu İçin:

1-UNIX/LINUX İşletim Sistemi Uzmanı

UNIX/LINUX işletim sistemleri konusunda uzman, en az 2 yıl deneyimli veya en az 120 saat AIX Administration kursuna katılmış ve mevcut yapıyı yönetebilecek donanıma sahip olmak,

Gerekli Belgeler; UNIX/LINUX sistemler yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya 120 saat UNIX/LINUX kursu aldığına dair sertifika gerekmektedir.

2-ORACLE Veritabanı Uzmanı

OCA/OCP sertifikasına sahip olmak veya ORACLE veritabanı konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli olmak,

Gerekli Belgeler; OCA veya OCP sertifikası veya ORACLE veritabanı konusunda uzman olduğuna dair referans mektubu gerekmektedir.

3-Websphere Application Server-WAS Uzmanı

Websphere Application Server-WAS konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli olmak, ya da en az 30 saat WAS Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; Websphere Application Server-WAS yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya 30 saat WAS Administration kursuna katıldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

4-IBM DB2 Uzmanı

DB2 konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli ya da en az 80 saat DB2 Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; DB2 konusunda veritabanı yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya en az 80 saat DB2 Administration kursu aldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

5-IBM CM Uzmanı

IBM CM konusunda uzman, en az 2 yıl deneyimli ya da en az 48 saat Content Manager Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; İçerik yönetimi veya doküman yönetimi sunucuları yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya en az 48 saat Content Manager Administration kursu aldığına dair kurs katılım belgesi gerekmektedir.

6-Disk Sistemleri ve SAN Uzmanı

a-Disk Sistemleri ve SAN konusunda uzman, en az 5 sunucu içeren yüksek devamlılık (kümeleme) yapısında çalışan sunucuların bulunduğu harici disk ve type kütüphanesi içeren SAN data iletişim ağı kullanılan sistem odasının yönetiminde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla en az 2 yıl deneyimli ya da en az 22 saat Storage Management kursuna katılmış olmak,

b-Sistem yönetimleri yazılımları konusunda deneyimli olmak,

Gerekli belgeler;Disk sistemleri (Storage) veya UNIX sistemler yöneticisi olarak görev aldığı ve sistem yönetim yazılımları konusunda deneyimli olduğu belirtilen referans mektubu veya en az 22 saat Storage Management kursu aldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

7-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı

a-Tercihan SCJA, SCJP sertifikalarından birine sahip olmak,

b- Java programlama dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c-Web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

d-Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

e-Veritabanı uygulamaları geliştirmiş, SQL, tercihan PLSQL bilgisine sahip olmak,

Gerekli Belgeler; Java Programlama dili ile 3 yıl uygulama geliştirildiği ve çalışılan projede kullanılan mimariler belirtilen referans mektubu ve varsa SCLA, SCJP sertifikaları gerekmektedir.

8-Güvenlik uzmanı;

a-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi ve bu konuda en az 2 yıl deneyimli olmak,

b-Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistem ve metodolojileri, güvenlik yazılım ve donanımları (Firewall, IDS/IPS, İçerik Denetleme, Anti-Virüs Yazılımları) hakkında bilgi sahibi olmak,

c-IDS, IPS, IDP atak algılama/tespit/önleme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

d-UNIX, Linux ve Windows güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

e-Veritabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

f-TCP/IP ve IP tabanlı Network Mimarileri (LAN/WAN) konusunda bilgi sahibi olmak,

g-Oracle, C, Java ve Internet uygulamaları konusunda kavramsal bilgiye sahip olmak.

Gerekli Belgeler; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi olunduğuna ilişkin sertifika ve fiilen bu konuda çalışıldığına ilişkin referans mektubu, diğer konularda bilgi sahibi olunduğuna ilişkin daha önce bu konularda çalışıldığına ilişkin referans mektubu/mektupları gerekmektedir.

b) Programcı Pozisyonu İçin:

1-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı;

a-Java programlama dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b-Web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

c-Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

d-Veritabanı uygulamaları geliştirmiş, SQL, tercihan PLSQL bilgisine sahip olmak,

Gerekli Belgeler; Java Programlama dili ile 3 yıl uygulama geliştirildiği ve çalışılan projede kullanılan mimarilerin belirtildiği referans mektubu gerekmektedir.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

1) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünde puan aldığına dair belge,

2) Başvuru formu, Misafirlere Kapalı Link

3) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde kurumumuzca onaylanabilecektir.)

4) Her bir pozisyon için gerekli niteliklere dair belgeler.

Bakanlığımızın Misafirlere Kapalı Link sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde klavye ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 25/11/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;
2008-KPSS (B) Grubu puan sırasına göre başvuru listesi www.adalet.gov.tr
sitesinde 26/11/2009 tarihinde ilân edilecektir.

Yazar Hakkında

Bilgisayarla yaşamayı bir tarz olarak benimsemiş, teknoloji ile tamamen içli dışlı bir; web tasarımcı, yazılımcı, donanımcı, blog yazarı ve bilgisayar mühendisidir.

B.Selçuk ÖKSÜZ
B.Selçuk ÖKSÜZ kullanıcısının tüm yazıları.

Arama Sorguları

 • adalet bakanlığı personel alımı (577)
 • adalet bolumu kpss puanı (142)
 • adalet bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru formu (62)
 • elektronik ve haberleşme mühendisliği kpss (34)
 • adalet bölümü iş imkanları (33)
 • adalet meslek liseleri puanları 2010 (30)
 • adalet bölümü kpss puanları (22)
 • adalet meslek lisesi puanları 2010 (21)
 • adalet bakanlıgı guvenlik alımı (20)
 • bilgisayar bölümü kpss alım puanı (19)
Advertisement

Bu Yazıyı Beğendiniz Mi?

4

4 comments

 1. EROL DEMİR dedi ki:

  Bir sürü eğitim mezunları var hiç olmasa bunlara bir önçelik tanınamzmı bir veli.Ama kime sesini duyuracaksın.

 2. web yazılım dedi ki:

  bakanlıklar bu gibi ilanlar veriyorlar ancak başvuranların yüzde kaçı işe yerleştiriliyor merak ediyorum doğrusu.

 3. Hail dedi ki:

  Senin boşa okuduğun belli. Gardiyanlık diye bir meslek yok Türkiye’de.

  • Mac_Admin dedi ki:

   Madem yokta devlet niye alım için resmi ilan veriyor ve cezaevlerinde mahkumlar kimin nezaretinde duruyor Halil Turan Bey. Madem ki alakanız yada bilginiz yok yada sizle alakasız bir durumsa gereksiz yorumlar yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum.

Bir Cevap Yazın

Sizin Yorumunuz Nedir?

%d blogcu bunu beğendi:
Gizlilik Hakları