Posts Tagged ‘çalışma politaikası’

13 Ara2010

En İyi Kaynak = İnsan

By: Serhat ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »
En İyi Kaynak İnsan Mıdır?

Hataları kabullenin Yeni yüzler getirin İK departmanını pazarlayın ve markalaştırın Görünür olun Çalışanların İK’ya güvenini arttırın İnsan kaynakları yönetimi,şirket başarısını etkileyen temel faktörlerden biridir.Yöneticiler insan kaynakları kavramının doğru yönetilmesini gerektiren bir sermayedir.Bu sermayenin doğru kullanılması şirket için gelişmeyi ve büyümeyi beraberinde getirir. Arama Sorgularıinsan kaynakları (37)insan kaynakları yönetimi (12)

Gizlilik Hakları