Posts Tagged ‘ders’

27 Şub2011

Öğrenci ve Uyku

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »
Uykulu Öğrenci

Uyku ile öğrenci arasında enteresan bir bağ vardır. Aslında bu konuyu yazan ben olmak istemezdim ama yandaki resmi görünce kendimi tutamadım ve yazmaya karar verdim. Öğrenci insanı; zaman, mekan fark etmeksizin, bir çoğu genel olarak uyuyabilir. Öğrenci evlerine ait bir çok fotoğraf internette mevcut. Onlardan bir kolaj yapıp göz önüne koymaya gerek yok. Ama uykuya bu denli
» Read more: Öğrenci ve Uyku

5 Şub2010

Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

Vergi yargısında dava açma süreleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla genel süre, otuz gündür. ikmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda bu süre uygulanır. 2577 sayılı kanun,
» Read more: Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

5 Şub2010

Vergi Hukuku Soruları

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

VERGİ HUKUKU 1 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir? A)Kanunlar B)Tüzükler C)Uluslararası vergi anlaşmaları D)Kanun hükmünde kararnameler E) Boş 2 .Menkul sermaye iratları ile ilgli olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Repo geliri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır. B)Hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinde stopaj oranı %0’dır. C)Vergi alacağı bir bir menkul
» Read more: Vergi Hukuku Soruları

Advertisement
5 Şub2010

Bilinmesi Gereken Vergi,Maliye Kavramları

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

Bilinmesi gereken vergi ve maliye kavramları Vergi maliyeti….. “açık örtük” Vergi harcaması Vergi erozyonu Vergi kapasitesi Vergi gayreti Mali anestezi Negatif gelir vergisi Vergi grevi Olivera-tanzi etkisi Mükerrer (çifte ) Vergi Verginin karar ve beyan etkisi Verginin gelir etkisi Verginin ikame etkisi Verginin amortismanı Verginin kapitilizasyonu Tevzii (dağıtma ) vergileri Nisbi (düz oranlı) vergiler Laffer
» Read more: Bilinmesi Gereken Vergi,Maliye Kavramları

5 Şub2010

Beyannameler

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

BEYANNAMELER 1- MUHTASAR BEYANNAME : Muhtasar Beyanname Gelir Vergisi kanunun 94. Maddesi gereğince yapılan vergi tevkifatlarının iligili vergi dairelerine Her ayın 20. Günü mesai saati sonuna kadar verilen Beyannameye Muhtasar Beyanname denir. 2- KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ : Bu Beyanname Mal ve hizmet ifası hallerinde yurt içerindeki teslim ve teslim sayılan hallerde faaliyet gösteren mükelleflerin
» Read more: Beyannameler

Gizlilik Hakları