Posts Tagged ‘idari yargılar’

5 Şub2010

İdari Yargıda İtiraz Mercileri

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

İDARİ YARGIDA İTİRAZ MERCİLERİ  : ( Hakim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanmıştır.) 1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller : Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) –itiraz süresi 7 gün- 2- Danıştay Üçüncü
» Read more: İdari Yargıda İtiraz Mercileri

5 Şub2010

İdari Yargı Ders Notları

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

İDARİ YARGI İdari yargı, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. I.         İdari Yargı Teşkilatı II.       İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi III.      Dava Türleri IV.    Yargılama Usulü V.      Kanun Yolları I. İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ A. İLK DERECE MAHKEMELERİ İdari yargı kolunun ilk derece mahkemeleri “idare mahkemeleri” ve “vergi mahkemeleri”dir. 
» Read more: İdari Yargı Ders Notları

Gizlilik Hakları