Posts Tagged ‘iflas’

5 Şub2010

İcra-İflas Hukuku Ders Notları

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

İcra Hukuku, hukukun varoluş amacı olan “hukuki himaye” kavramını yoğun olarak uygulamaya geçiren bir daldır. İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Bu gayeye uygun olarak işleyen icra prosedüründe, maddi hukuk taleplerinin devlet kuvveti ile gerçekleştirilmesinde, diğer hak sahiplerinin menfaati ihlal edilebilir. İşte bu sakıncayı önlemek amacıyla menfaatleri tehlikede olan hak sahiplerine, haklarını
» Read more: İcra-İflas Hukuku Ders Notları

Gizlilik Hakları