Posts Tagged ‘itiraz hakları’

5 Şub2010

İdari Yargıda İtiraz Mercileri

By: B.Selçuk ÖKSÜZ | Okunma Sayısı: No comments »

İDARİ YARGIDA İTİRAZ MERCİLERİ  : ( Hakim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanmıştır.) 1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller : Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) –itiraz süresi 7 gün- 2- Danıştay Üçüncü
» Read more: İdari Yargıda İtiraz Mercileri

Gizlilik Hakları