Java SE Giriş Eğitimi

27 Şubat 2011 by B.Selçuk ÖKSÜZ
Leave a reply »
WP Greet Box icon
Merhaba! Selcukoksuz.com adresine hoş geldiniz. Eğer yeni iseniz ve içeriğimizi takip etmek isterseniz RSS Abonesi Olabilirsiniz.
Mailinize onay mesajı gönderilecektir. Cevaplamayı unutmayınız.

günümüz de bir çok elektronik cihazda, web sitelerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple kolay anlaşılır olması, esnek olması bu dilin yaygınlaşmasını sağladı. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisiliği İkinci Sınıf İkinci Dönem dersi olan IV dersi hocası , dersin içeriği olarak Java SE eğitimi vermektedir. Burada öğrendiklerimi sizlerle de paylaşarak Java hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım.

Java kodlamaya başlamadan önce tabi ki de bir program olması lazım. Bunun için piyasada çok fazla program mevcut. Bunlardan ikisi NetBeans ve Eclipse. İstediğiniz birini indirerek ücretsiz bir şekilde siz de uygulamalarınızı oluşturmaya ve java öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Artık derse başlayayım. Malumunuz üniversiteler de yarım dönemde bir dil öğretme çabası olduğu için dersler hızlı ilerlemekte. Bir kaç uygulama ile Java Derslerine başlıyorum;

Örnek 1;

//Bir Sayının Basamak Değerlerini Bulan Java Örneği
public class MyClass {//Çalışma sınıfımız
	 public static void main(String[] args) {//Ana fonksiyonumuz
	 	//Değişken atamaları
		 int i=1429;
		 int temp = 0;
		 int sonuc = 0;
		 String ads="www.selcukoksuz.com";

		//Henüz döngüleri bilmediğimiz için 4 basamaklı bir sayının basamak değerlerini elimizde tekrar tekrar yazıyoruz.
		 temp = i%10;
		 i= i/10;
		 sonuc = temp;

		 temp = i%10;
		 i= i/10;
		 sonuc = sonuc+temp;

		 temp = i%10;
		 i= i/10;
		 sonuc = sonuc+temp;

		 temp = i%10;
		 i= i/10;
		 sonuc = sonuc+temp;
		 //Yukarıda her basama kiçin değerleri toplattık

		 //Çıktıları yazdırıyoruz
		 System.out.println(ads);
		 System.out.println("1429 sayısının basamak değerleri toplamı = "+sonuc);
		 }
}

Örnek 2;

import java.util.*;//Klavyeden veri okutmak için eklendiler. * yerine Scanner da gelebilir
public class ScannerClass {
	 public static void main(String[] args) {

		 //Klavyeden değer okuyan nesnemizi oluşturduk
		 Scanner klavye = new Scanner(System.in);

		 //Değişkenler Tanımlanıyor
		 char small = 'a';
		 char big = 'A';
		 int intSmall = small;
		 int intBig = big;
		 //Char ifadelerin int karşılıkları vardır. Bunlar ifade ediliyor
		 System.out.println("a="+intSmall+" A="+intBig);

		 //-------------------------------------//

		 //Kullanıcıdan aldığı sayıları toplayan java
		 //Kullanıcıdan alacağımız değişkenin değeri ne ise ona göre kodlama değişiyor. ÖR// int için nextInt()
		 System.out.print("İlk Sayi = \t");// \t = tab
		 int a = klavye.nextInt();//Klavyeden a değişkeni için değer alınıyor
		 System.out.print("İkinci Sayı =\t");
		 int b = klavye.nextInt();//Klavyeden b değişkeni için değer alınıyor
		 int toplam = a+b;
		 System.out.println(a+"+"+b+"="+toplam);//Sayılar yukarıda toplanıp ekrana yazdırılıyor

		 //-------------------------------------//

		 //Kullanıcıdan değer alan ve bunları ekrana yazdıran Java kodlama

		 //Integer tip için kullanıcıdan veri nasıl alınır?
		 int x,y;
		 System.out.print("1. Sayıyı Giriniz = ");
		 x=klavye.nextInt();
		 System.out.print("2. Sayıyı Giriniz = ");
		 y=klavye.nextInt();

		 //Double tip için kullanıcıdan veri nasıl alınır?
		 double z;
		 System.out.print("Ondalık sayı giriniz = ");
		 z=klavye.nextDouble();

		 //String tip için kullanıcıdan veri nasıl alınır?
		 String adi,soyadi;
		 System.out.print("İsim = ");
		 adi=klavye.next();
		 System.out.print("Soyad = ");
		 soyadi=klavye.next();
		 //Alınan değerleri ekrana yazdırıyoruz
		 System.out.println("www.selcukoksuz.com\nTüm çıktılarımız");
		 System.out.println("1. Sayı = "+x+" 2. Sayı = "+y+" Double Sayı = "+z+" Adi = "+adi+" Soyadi = "+soyadi);
	 }
}

Örnek 3;

//Tipler arası dönüşümleri ifade eden bir Java uygulama
public class Donusumler {
	 public static void main(String[] args) {

		 double yemekFaturasi = 18.42;
		 //Double tipini int. çeviriyoruz. Veri kaybı var.
		 int bahsisliYemekFatura = (int)yemekFaturasi;
		 System.out.println("Bahsisli Yemek Faturası= "+bahsisliYemekFatura);

		 //string-int dönüşümü

		 char dokuzKarakteri = '9';
		 String dokuzStringi = "9";
		 int dokuzSayisi = 9;

		 //Char to String
		 String stringeCevrilmisDokuzKarakteri = dokuzKarakteri+" ";

		 //integer to String
		 String stringeCevrilmisDokuzSayisi = dokuzSayisi+" ";

		 //string to double
		 double ondalikDokuz = Double.parseDouble(dokuzStringi);
		 System.out.println("Ondalıklı Dokuz= "+ondalikDokuz);

		 //String to integer dönüşümü
		 int a = new Integer(dokuzStringi);
		 System.out.println("String to int 9 = "+a);

		 int intBolmeSonucu = 10/4;
		 double doubleBolmeSonucu = 10/4.0;
		 double intlariBolme = 10/4;
		 System.out.println("int 10/4 = "+intBolmeSonucu+" double 10/4.0 = "+doubleBolmeSonucu+" double 10/4 = "+intlariBolme);

		 //Bir değişken ile stringi birleştirme
		 int sayi =3;
		 String tumce = " tas tas hos hosaf";
		 String birlestir = sayi + tumce;
		 System.out.println(birlestir);
		 String oneri =2+" kere "+2+" 4 eder.";
		 System.out.println(oneri+"\nwww.selcukoksuz.com");
	 }
}

Örnek 4;

//Matematiksel işlemler ve operatörler Java Uygulaması
public class MathClass {
	 public static void main(String[] args) {
		 int x = 5;
		 int sayi = x++;//X i 1 artır
		 System.out.println("Sayı = "+sayi+"\nx = "+x);
		 System.out.println("sayi++ = "+sayi++);
		 System.out.println("++sayi = " + ++sayi);

		 int a=2;
		 int b=5;
		 System.out.println("a*(b--)="+ a*(b--));
		 System.out.println("a*(--b)="+ a*(--b));

		 //Final sabitleme komutudur
		 final double pi= 3.14;
		 //pi +=1;//Final ile sabitlenen değer değiştirilemez
		 System.out.println("pi+1 yapamıyoruz="+pi+"\nwww.selcukoksuz.com");
	 }
}

Örnek 5;

//Java string sınıfı fonksiyonları
import java.util.*;//Klavyeden değer almak için ilgili kütüphane ekleniyor
public class StringClass {
	public static void main(String[] args) {

		int uzunluk = "ERU Muh".length();
		System.out.println("ERU Muh Karakter uzunluğu ="+uzunluk);

		String ERUMUH = "ERU Muh";
		int uzunlukStr = ERUMUH.length();
		System.out.println(uzunlukStr);

		System.out.println(ERUMUH.toLowerCase()+" "+ERUMUH.toUpperCase());

		String isim,baslik = null,altIsim;
		Scanner klavye = new Scanner(System.in);
		isim = klavye.next();
		System.out.println(isim.length());
		System.out.println(baslik.trim());
		System.out.println(isim.charAt(uzunlukStr));
		altIsim = isim.substring(3);
		altIsim = isim.substring(0,4);
	}
}

Bu haftalık bunlardan ibaret. İlerleyen haftalarda yeni konular ve paylaşacağım. Aklınıza takılan kısımlar varsa sorabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Yazar Hakkında

Bilgisayarla yaşamayı bir tarz olarak benimsemiş, teknoloji ile tamamen içli dışlı bir; web tasarımcı, yazılımcı, donanımcı, blog yazarı ve bilgisayar mühendisidir.
B.Selçuk ÖKSÜZ
B.Selçuk ÖKSÜZ kullanıcısının tüm yazıları.

Arama Sorguları

 • javada kullanıcıdan değer almak (30)
 • java string fonksiyonları (17)
 • java kullanıcıdan string alma (11)
Advertisement

Bu Yazıyı Beğendiniz Mi?

4

4 comments

 1. Yeni haftanın java dersini işliyorum şuan. String fonksiyonları karşılaştırmalar… Döngülere doğru gidiyoruz..

 2. Cihan KÜSMEZ dedi ki:

  ilk öncelikle gibi başlangıcında başlangıcı dersler görmeyi temenni ederdim.

Bir Cevap Yazın

Sizin Yorumunuz Nedir?

%d blogcu bunu beğendi:
Gizlilik Hakları